G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

Minulý rok mierne pokleslo celkové množstvo odpadov v Českej republike, rástlo ale ich materiálové využitie. Stále sa však príliš veľa skládkovalo. Až 46% komunálnych odpadov skončilo na skládkach, čo predstavuje mrhanie zdrojmi aj vysokú záťaž pre životné prostredie. ČR čaká na novú odpadovú legislatívu.

Celková produkcia odpadov vlani mierne klesla, mierne sa ale zvýšila produkcia komunálneho odpadu. Dobrou správou je, že sa darí zvyšovať využitie vytriedených materiálov z komunálneho odpadu, zatiaľ čo stagnuje objem odpadu uloženého na skládky. Aj tak skládkujú stále dramaticky viac komunálnych odpadov ako je priemerná úroveň v EÚ, ktorá v roku 2018 predstavovala 24%. Práve mieru skládkovania by mala zásadne obmedziť nová odpadová legislatíva Ministerstva životného prostredia ČR, ktorá je v súčasnosti vo finálnej fáze legislatívneho procesu.

Celková produkcia a nakladanie v ČR

Na skládkach vlani skončilo opäť 46% komunálnych odpadov, teda rovnaký pomer ako v roku 2018, hoci mierne vzrástlo množstvo komunálneho odpadu. Klesá aj množstvo biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý končí na skládkach, medziročne o viac ako 6%. Napriek tomu je množstvo odpadu, ktorý končí na skládkach stále neúmerne vysoké. Preto sme navrhli v novom zákone o odpadoch rad nástrojov k zmene tejto situácie v Českej republike, ako sú postupne rastúce poplatky za ukladanie komunálneho odpadu na skládky alebo zákaz skládkovania recyklovateľných a využiteľných odpadov v roku 2030, ktoré s definitívnou platnosťou nasmeruje väčšinu materiálov k využívaniu

upozorňuje Jan Maršák, riaditeľ odboru odpadov MŽP. Okrem zmeny legislatívy významne podporuje MŽP vhodné nakladanie s odpadmi prostredníctvom Operačného programu Životné prostredie a aj naďalej v tom bude pokračovať.
V roku 2019 bolo v Českej republike vyprodukované 37,4 mil. Ton všetkých odpadov, z toho 1,8 mil. Ton nebezpečných odpadov. Na jedného obyvateľa ČR tak ročne pripadá produkcia 3 502 kg všetkých druhov odpadov. Z 37,4 mil.Ton všetkých odpadov ich bolo 88% využitých, z toho 84,5% materiálovo a 3,5% energeticky. Na skládkach skončilo 9,5% všetkých odpadov.
komunálne odpady
Podiel komunálnych odpadov na celkovej produkcii odpadov tvoril vlani 15,7%. Obyvatelia ČR ich v roku 2019 vyprodukovali 5,9 miliónov ton, čo je o 97 tisíc ton viac ako v roku 2018. Každý občan ČR teda v priemere ročne vyprodukuje 551 kg komunálneho odpadu.
V roku 2019 bolo v ČR z komunálnych odpadov využitých 41% materiálovo (recyklácia a kompostovanie) a 12% energeticky (premena na teplo alebo elektrickú energiu v ZEVO – ľudovo spaľovniach).

Post Author: TS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *