G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

ℹVĎAKA EUROFONDOM MAJÚ KANALIZÁCIU A ČOV
Prínosom projektu je napojenie viac ako 85 % obyvateľstva na stokovú sieť, zníženie rizika znečistenia podzemných a povrchových vôd, zlepšenie kvality života a ochrany životného prostredia v širšom okolí aglomerácie. Vyčistené odpadové vody sú odvádzané do recipientu Bojnianka.👍
Operačný program Kvalita životného prostredia

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2019 bolo zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomerácii Bojná prostredníctvom výstavby gravitačnej stokovej siete a ČOV Bojná-Veľké Dvorany. Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *