G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

K DNEŠKU🌎

POČAS OBDOBIA DUŠIČIEK MYSLIME AJ NA NAŠU PLANÉTU

🟢 Správať sa zodpovedne a ekologicky, aj počas obdobia dušičiek, môže každý sám od seba. Pri dekorácii hrobových miest je dôležité uprednostniť environmentálne vhodnejšie alternatívy, ktoré sú priateľskejšími k životnému prostrediu. Takýmto výberom sa dokáže predchádzať množstvu plastových kvetov, vencov či kahancov na skládkach odpadov, ktoré sa každoročne nahromadia práve počas Sviatku všetkých svätých a Pamiatke zosnulých.

Čo odporúča envirorezort ❓
👉Predchádzať vzniku odpadu napríklad tak, že obmedzíme kupovanie vecí, ktoré skončia na skládke.
👉Uprednostniť environmentálne vhodnejšie alternatívy pred plastovými – umelé kvety a vence sú vyrobené predovšetkým z plastu a ďalších materiálov, ktoré sa dajú len ťažko vytriediť a recyklovať. Výsledkom je, že skončia v zmesovom komunálnom odpade a na skládke odpadov. Skúsme na spomienkové predmety použiť vence z prírodných materiálov, živé kvety v črepníkoch a sklenené svietniky.
👉Dôležité je uvedomiť si, že živé alebo rezané kvety, zelené časti vencov, či drobné drevené ozdoby po doslúžení patria do kontajnerov na biologicky rozložiteľný komunálny odpad.
👉Sklenené svietniky a sklenené časti kahancov je možné použiť opakovane, a po doslúžení patria do kontajnerov na sklo.
👉Ostatné plastové, alebo kovové časti patria do zbernej nádoby na plasty a kov.

#environment #slovensko #príroda #odpad Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *