G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

O problematike nedostatku vody a o potrebe adaptácie na zmenu klímy dnes na neformálnej videokonferenciu diskutovali európski ministri životného prostredia.

Rokovanie, ktoré sa pôvodne malo konať v portugalskej Evora, prebehlo on-line. Hlavnými témami rokovania boli problematika nedostatku vody a sucha v kontexte novej Adaptačné stratégie EÚ na zmenu klímy, ktorá bola zverejnená Európskou komisiou koncom februára 2021. Stratégia sleduje štyri hlavné ciele: zrýchlenie prispôsobovanie sa zmene klímy, rozvoj vedomostí o jej dôsledkoch, zlepšenie zberu dát a podporu globálneho riešenia adaptácie na zmenu klímy. Daná hlavné témy sa prejednávali v troch panelových diskusiách.

Konferenciu odštartovala ministerská diskusie k výzvam súvisiacim s problematikou zvýšeného rizika sucha v kontexte Adaptačnej stratégie.

V druhom paneli prebehla výmena príkladov pozitívnej praxe boja proti suchu v jednotlivých krajinách.

Posledný diskusné blok sa zameral na medzinárodné aspekty novej Adaptačné stratégie EÚ.

Stanovisko STOP Zelená k panelovej diskusie o hrozbe sucha a nedostatku vody

Téma nedostatku vody a sucha občianska iniciatíva STOP Zelená dlhodobo považuje za veľmi dôležitú, najmä v kontexte adaptácie na zmenu klímy. Téma vody by sa mala zohľadniť mnohými rôznymi spôsobmi, od udržiavania ekosystémových služieb vodných ekosystémov až po riešenie nedostatku vody a dopadov sucha na rôzne odvetvia a oblasti.

Pre nás je zároveň dobrým signálom, že Európa začala stavať adaptáciu na zmenu klímy na rovnakú rovinu ako napríklad migrácia.

Občianska iniciatíva STOP Zelená má za to, že téma adaptácia by malo tvoriť kľúčovú časť vonkajších vzťahov EÚ a stať sa aj dôležitou súčasťou diskusií u takých tém ako sú dohody o bezpečnosti a obchodu. Je nutné navýšenie finančnej podpory adaptácie na zmenu klímy aj nevyhnutnosť uprednostniť poskytovanie podpory najzraniteľnejším krajinám, ako sú najmenej rozvinuté krajiny, malé rozvojové ostrovné štáty či africký región.

Post Author: MG

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *