G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03
europska zelena dohoda

Čo je Európska zelená dohoda?

Európska zelená dohoda je plánom na zabezpečenie udržateľnosti hospodárstva EÚ. To sa dá dosiahnuť tak, že výzvy v oblasti klímy a životného prostredia premeníme na príležitosti vo všetkých oblastiach politiky a umožníme spravodlivú a inkluzívnu transformáciu pre všetkých.

Zmena klímy a zhoršovanie stavu životného prostredia predstavujú existenčnú hrozbu pre Európu a svet. Na zvládnutie tohto problému potrebuje Európa novú stratégiu rastu, ktorá zmení Úniu na moderné a konkurencieschopné hospodárstvo, ktoré efektívne využíva zdroje a v ktorom

 • sa dosiahnu do roku 2050 nulové čisté emisie skleníkových plynov
 • bude hospodársky rast oddelený od využívania zdrojov
 • sa nezabudne na žiadneho jednotlivca ani región

Aké opatrenia prináša Európska zelená dohoda?

V európskej zelenej dohode sa stanovuje plán opatrení, ktoré majú

 • podporiť účinné využívanie zdrojov prostredníctvom prechodu na čisté obehové hospodárstvo,
 • obnoviť biodiverzitu a znížiť znečistenie.

Taktiež opisuje nevyhnutné investície a dostupné finančné nástroje a vysvetľuje, ako zabezpečiť spravodlivú a inkluzívnu transformáciu.

EÚ bude v roku 2050 klimaticky neutrálna. Dosiahnutie tohto cieľa si bude vyžadovať opatrenia vo všetkých odvetviach nášho hospodárstva, okrem iného:

 • investovať do technológií šetrných voči životnému prostrediu
 • podporovať inovácie v priemysle
 • zavádzať ekologickejšie, lacnejšie a zdravšie formy súkromnej a verejnej dopravy
 • dekarbonizovať sektor energetiky
 • zabezpečiť vyššiu energetickú účinnosť budov
 • spolupracovať s medzinárodnými partnermi s cieľom zlepšiť globálne normy kvality životného prostredia

EÚ bude takisto poskytovať finančnú podporu a technickú pomoc s cieľom pomôcť ľuďom, podnikom a regiónom, ktoré prechod na ekologické hospodárstvo najviac zasahuje. Ide o tzv. Mechanizmus spravodlivej transformácie, ktorý v rokoch 2021 – 2027 pomôže v najviac postihnutých regiónoch zmobilizovať najmenej 100 miliárd EUR.

Post Author: MG

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *