G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

🧤👗TEXTILNÝ ODPAD JE PROBLÉM👔🎩
Vyradené textílie v Európe vrátane použitého oblečenia a obuvi sú čoraz väčším problémom
v oblasti odpadov a exportu.
🪡Rýchlo rastúci vývoz použitých textílií z EÚ
– z ktorých časť sa opätovne používa a časť z nich končí na skládkach – ukazuje, že Európa čelí výzve, ako nakladať s vlastným použitým textilom.
👒Podrobnosti tu:
https://www.eea.europa.eu/highlights/used-textiles-are-an-increasing

https://www.eea.europa.eu/publications/eu-exports-of-used-textiles/

Discarded textiles in Europe, including used clothing and footwear, are an increasing waste and export problem. Rapidly increasing EU exports of used textiles — some of which is reused and some of which ends up in landfills — show that Europe faces a challenge in how to handle its own used texti… Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *