G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

Ďalšia firma z rodiny EMAS🌱

Aj v spoločnosti MENERT spol. s r.o. sa môžete inšpirovať ako znižovať svoj vplyv na životné prostredie v spolupráci s vlastnými zamestanancami ale aj dodávateľmi:

🗑📉 MENERT spol. s r. o. realizuje program predchádzania vzniku odpadu, ktorého hlavným cieľom je posun od materiálového zhodnotenia k predchádzaniu vzniku odpadu do roku 2023.

V roku 2021 bola uskutočnená na jednej z prevádzok spoločnosti MENERT spol. s r. o. informačná kampaň – školenie EMAS absolvovali všetci zamestnanci a dodávatelia služieb na stavbách. 👨‍🏫👷
V súvislosti s informačnou kampaňou spoločnosť plánuje vytvorenie portálu zhodnocovanie odpadu na webovej stránke spoločnosti, kde budú poskytnuté informácie o zhodnocovaní odpadu. Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *