G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

Po Paríži zamierilo európske fórum o kvalite ovzdušia do Bratislavy. Prestížne podujatie s názvom Clean Air Forum, ktoré sa oddnes koná na bratislavskom hrade pod záštitou Európskej komisie a Ministerstva životného prostredia SR, privíta počas dvoch dní viac ako 500 expertov z celej Európy. Tí budú hľadať spôsoby a nástroje ako zlepšovať kvalitu ovzdušia.

Čistý vzduch je pre zdravý život nevyhnutný. Napriek tomu, že za posledné desaťročia sa kvalita ovzdušia v EÚ zlepšila, znečistené ovzdušie naďalej spôsobuje respiračné a kardiovaskulárne ochorenia a patrí medzi najčastejšie príčiny predčasných úmrtí v Európe. S cieľom hľadať účinné riešenia tohto závažného problému zorganizovala Európska komisia v Paríži v roku 2017 historicky prvé Európske fórum pre čistejšie ovzdušie. Záver podujatia bol jednoznačný – dosiahnuť zlepšenie kvality ovzdušia možné je, ale len cestou spoločného úsilia naprieč sektormi, politikami a v spolupráci s verejnosťou. Pokračovateľom tejto myšlienky je v poradí druhé Clean Air Forum, ktoré sa v týchto dňoch koná na bratislavskom hrade.

“Organizácia tohto fóra je veľmi dobrým znamením, keďže dokazuje, že existuje kolektívny záujem na zlepšovaní kvality ovzdušia. To je skvelý začiatok,” uviedol eurokomisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo Karmenu Vella s tým, že pokiaľ ide o ochranu životného prostredia, tak musíme byť čo najaktívnejší.

Ako doplnil podpredseda vlády a šéf envirorezortu László Sólymos, ministerstvo v poslednom období spravilo hneď viacero krokov, ktoré prispievajú k zlepšeniu kvality ovzdušia na Slovensku. „V roku 2017 sme presadili novú legislatívu, ktorá zavádza prísnejšie emisné limity aj pre stredne veľkých znečisťovateľov. Významným spôsobom sa zefektívnila informovanosť obyvateľov o smogovej situácii a umožnil sa aj vznik nizkoemisných zón v mestách a obciach,“ uviedol minister Sólymos, pričom pripomenul aj najnovšie opatrenie – a to kotlovú dotáciu vo výške 35 miliónov eur. Tá je určená na výmenu starých kotlov na tuhé palivo v domácnostiach za ekologické zariadenia na zemný plyn. Na Slovensku je totiž odhadom 120 000 domácností, ktoré využívajú vykurovacie zariadenia staršie ako 30 rokov, pritom práve znečistenie z lokálnych kúrenísk patrí medzi najväčšie výzvy pri ochrane zdravého ovzdušia v krajine.

Z ďalších opatrení možno spomenúť projekt LIFE v hodnote 15 miliónov eur, vďaka projektu vznikne okrem iného viacero nových pozícií – manažérov na riadenie kvality ovzdušia. Tí budú pomáhať samosprávam pri návrhoch a zavádzaní opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia. Nemenej dôležitý je i projekt Slovenského hydrometeorologického ústavu, ktorým sa zefektívni monitoring ovzdušia prostredníctvom 15 nových kompletne vybavených automatických monitorovacích staníc.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Hlavné mesto SR Bratislava a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku pri príležitosti konania Clean Air Fora organizujú taktiež panelovú diskusiu pre širšiu verejnosť “Vzduch, ktorý dýchame“. Viac informácií nájdete na stránke podujatia: https://www.minzp.sk/projekty/clean-air-forum-2019/panelova-diskusia-vzduch-ktory-dychame.html

Post Author: MG

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *