G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

Česká energetika prejde v nasledujúcich desiatich rokoch zásadnou premenou smerom k väčšiemu využívaniu čistých ekologických zdrojov, znižovanie spotreby energie a decentralizáciu.

Medzi opatrenia, ktoré by sa mala touto cestou vydať, budú patriť investície v oblasti teplárenstva, budovanie nových obnoviteľných zdrojov, ale aj dopravy alebo modernizácie priemyslu a podnikania. Výsledkom bude významné zníženie emisií skleníkových plynov a pozitívny dopad na klímu i životné prostredie. Využívať k tomu bude 9 programov podpory a peniaze zo 150 miliardového modernizačného fondu, ktorého základný strategický dokument dnes schválila česká vláda. Česká republika tak pokračuje v plnení sľúbených záväzkov o ochrane klímy a znižovaniu emisií CO2.

Modernizačnému fondu sa od minulého roka veľmi intenzívne venujeme a v porovnaní s ostatnými európskymi štátmi sme v prípravách napred. Schválenie programového dokumentu vládou je dôležitým krokom, na ktorý teraz nadväzuje príprava prvých ostrých dotačných výziev, aby žiadatelia mohli čerpať peniaze čo najrýchlejšie. Ak sa podarí Európskej investičnej banke a Európskej komisii finalizovať všetky vykonávacie predpisy tohto nového finančného nástroja, príjem žiadostí by v niektorých programoch mohol odštartovať už počas tohtoročného marca. Bude to obrovská príležitosť k zmene našej energetiky smerom k jej nízkoemisné budúcnosti a my sme pripravení ju účinne a rýchlo podporiť

povedal minister životného prostredia Richard Brabec.

Okrem základných cieľov a stratégií v oblasti energetiky a klímy programový dokument stanovuje 9 oblastí, tzv. Podporných programov (kompletný prehľad nižšie) a predpokladaný objem financií, ktoré by na ne malo byť v nasledujúcich rokoch vyčlenených. Najviac peňazí by malo ísť do nových obnoviteľných zdrojov v energetike, na modernizáciu sústav zásobovanie tepelnou energiou a zlepšenie energetickej účinnosti a zníženie emisií skleníkových plynov v priemysle v EÚ ETS.

Pre žiadateľov z Českej republiky je pripravená suma vo výške približne 150 miliárd korún, pri súčasnej cene emisných kvót. Tá sa môže v priebehu času meniť aj s ohľadom na revíziu klimatických cieľov EÚ. Tieto peniaze bude možné čerpať nasledujúcich desať rokov. Modernizačné fond je otvorený pre širokú škálu žiadateľov, ako pre zástupcov verejného sektora, ako aj pre malé a veľké podnikateľov.

Predregistračné výzvy idú, ostré sa otvoria možno už v marci

Už na jeseň minulého roka Štátny fond životného prostredia ČR spustil tzv. Previerky pred výzvy pre prvé tri programy. “Doteraz evidujeme na 220 projektových zámerov v objeme 160 miliárd korún, nejedná sa ale o požiadavku na dotáciu, ale o celkové predpokladané investičné výdavky projektov. Vzhľadom na veľký záujem žiadateľov, ktorí sa na nás obracia, predpokladáme, že ďalšie zámery ešte dorazí, “popisuje Petr Valdman, riaditeľ Štátneho fondu životného prostredia ČR, ktorý má Modernizačné fond na starosti. Predregistračné výzvy boli pre záujemcov otvorené do 1. februára 2021.

Cieľom je odklon od uhlia a zníženie emisií CO2

Fond má predovšetkým pomôcť ekonomicky slabším krajinám Európskej únie k hospodárskemu rozvoju prostredníctvom podpory nízkouhlíkových technológií a energetiky, najmä skrz financovanie projektov prispievajúcich k výstavbe nových obnoviteľných zdrojov energie, ďalej na dekarbonizáciu teplárenstva, zvyšovanie energetickej účinnosti a dekarbonizáciu priemyslu, dekarbonizáciu a modernizáciu dopravy. Významnou oblasťou podpory sú tiež energetické úspory v budovách a verejnom osvetlení a rozvoj komunitnej energetiky.

Post Author: TS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *