G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

Ochrana vlka sa mala začať už dňom 1.1.2021. Do včerajšieho dňa sa však, a to ani na štvrté pozvanie, neuskutočnilo medzirezortné pripomienkové konanie s ministerstvom pôdohospodárstva. Nekonaním ministerstva pôdohospodárstva bolo zákonnou prekážkou na vydanie vyhlášky o celoročnej ochrane vlka. Podľa zákona totiž môže ministerstvo životného prostredia vydať vyhlášku aj bez odstránenia výhrad iných rezortov, ale musí prísť k rokovaniu.

Disproporcia sa začala v októbri, keď rezort pôdohospodárstva zmenil pôvodné súhlasné postoje k nulovej kvóte. Minister pôdohospodárstva prijal rozhodnutie o odstrele 50 chránených zvierat. Od tohto okamihu rezort životného prostredia pripravoval vyhlášku. Rezort rokoval so všetkými účastníkmi, ale ministerstvo pôdohospodárstva sa na vytýčených rokovaniach nezúčastnilo počas celého decembra a neprišlo ani na termín 4. január t. r. Pritom treba poznamenať, že už v decembri MŽP dosiahlo dohodu so Zväzom chovateľov oviec a kôz, ktorý sa vydaním vyhlášky o celoročnej ochrane vlka cítil poškodený. Vďaka obojstrannej komunikácii sa obavy odstránili a posledným, kto blokoval vydanie vyhlášky, ostalo ministerstvo pôdohospodárstva.

Po osobnom rokovaní ministrov oboch rezortov došlo včera, 7.januára 2021 k prvému rokovaniu o výhradách MPaRV k vyhláške o celoročnej ochrane vlka. Minister Ján Mičovský akceptoval argumenty a rozpor agrorezortu stiahol. MŽP odovzdá vyhlášku na ďalší legislatívny postup. Žiaľ, zdržanie, ktoré sa vytvorilo tým, že ministerstvo pôdohospodárstva blokovalo rokovanie o vyhláške, spôsobí, že vyhláška pravdepodobne nenadobudne platnosť skôr, než 15.januára.

Ministerstvo životného prostredia oceňuje, že minister pôdohospodárstva po návrate z nemocnice umožnil, aby sa skončilo medzirezortné pripomienkové konanie. Vyzývame, aby ukončil zabíjanie chráneného vlka skôr, než 15.januára. Najlepšie s okamžitou platnosťou. Preukáže tým, že ministerstvo pôdohospodárstva si cení hodnotu chránených dravcov a neslúži lobby trofejných poľovníkov.

Post Author: TS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *