G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

Správne je odložiť oleje a tuky v uzavretých plastových fľašiach do špeciálnych kontajnerov (tuk-kontajnerov), prípadne v zberných dvoroch. Oleje a tuky zlievajte napríklad do PET fľaše a po jej naplnení odložte do spomínaného kontajnera alebo na zbernom dvore. Stačí zbierať použitý rastlinný olej do PET fľaše, ktorú po naplnení odovzdáte na zbernom dvore. Vhodné sú všetky typy rastlinných olejov – slnečnicový, repkový, ľanový a pod., ktoré ostanú po vysmážaní, alebo pečení. Vhodný je aj olej, ktorý slúži ako nálev potravín, napríklad sušených paradajok, syra, či rýb v konzerve. Čo nepatrí do kontajnerov – živočíšne tuky, ako bravčová alebo kačacia masť, olej znečistený hrubými nečistotami alebo zmiešaný s vodou.

Prečo to mám robiť?

Kanalizácia

Chce to trochu času a trpezlivosti, ale urobíte tým hneď niekoľko dobrých vecí naraz:

  • Použité jedlé oleje a tuky sú cennou druhotnou surovinou, ktorú možno uplatniť v mnohých oblastiach (napr. Pri výrobe palív). Oleje sa uplatní predovšetkým v energetike, dajú sa pridávať k pohonným hmotám, najjednoduchšie ale je ich energetické využitie pri výrobe tepla a elektriny. Po regenerácii môžu nájsť aj ďalšie využitie napríklad v chemickom, gumárenskom či drevárskom priemysle. Niekedy sa dokonca hodí aj na spracovanie v bioplynových staniciach. Liatím do kanalizácie o túto surovinu nielen prichádzame, ale ešte prispievame k možnej havárii v podobe upchatie kanalizácie tukovú hrudou.
  • Znížite náklady Vašej obce v prípade, že prevádzkuje čistiareň odpadových vôd – v prípade znečistenia kanalizácie olejmi alebo tukmi nasledujúce čistenie kanalizácie a odstraňovanie upchávok značne zvyšuje náklady Vašej obce. Olejový odpad vytvára na hladine nádrží  týchto čistiarní vrstvu, ktorá môže spôsobiť zníženie účinnosti čistiaceho procesu, a tým zhoršiť kvalitu vyčistenej vody. Jej odstránenie je veľmi náročné a nákladné.
  • Zmenšite možný problém s hlodavcami –  zvyšky jedla, olejov a tukov, zachytených v kanalizácii, sa biologicky samovoľne rozkladajú, pričom je produkovaný hnilobný zápach a tieto časti kanalizácie sa stávajú lákadlom pre hlodavce, ktoré v kanalizačných potrubiach a okolí spôsobujú ďalšie škody a sú zdrojom prenosných chorôb.

Ako by mal vyzerať môj záväzok?

Vylievanie použitého jedlého oleja alebo tukov do kanalizačného systému predstavuje veľkú environmentálnu záťaž. Môže tým dôjsť k poškodzovaniu chodu čistiarní odpadových vôd, ovplyvnenie kvality povrchových aj spodných vôd a kontaminácii pitnej vody. A preto:

  • Kúpim si alebo vyčlením špeciálnu PET flašu na zber jedlého oleja alebo tuku
  • Zistím si najbližšie odberné miesto – kde ho môžem odovzdať – napríklad ja odovzdávam do zbernej nádoby pri jednej z predajní jedného reťazca
  • Začnem hneď pri prvom vysmážaní

Ďakujeme Vám. Príroda nám poďakuje takisto.

Post Author: MG

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *