G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03
europsky tyžden mobility

19. ročník Európskeho týždňa mobility (ETM) prebehne aj tento rok a to v termíne 16. – 22. septembra. Akcia so zapojením širokej verejnosti, obcí a miest naprieč celou Európou podporuje využívanie verejnej dopravy, budovanie cyklotrás a skvalitnenie peších zón tak, aby bola posilnená udržateľnosť dopravy, ochrana životného prostredia a najmä kvalita ovzdušia v mestách. Tohtoročná téma “bezemisné mobilita pre všetkých” odráža ambiciózny cieľ uhlíkovo neutrálneho európskeho kontinentu do roku 2050 aj nutnosť jeho dostupnosti pre všetkých, teda aj obyvateľov s hendikepom.

Znečistenie ovzdušia v mestskom prostredí významne ovplyvňuje doprava, všeobecne sa na ňom podieľa celú tretinou. Produkuje zdraviu škodlivé látky priamo v dýchacej zóne obyvateľov a prispieva tak k vzniku mnohých vážnych chronických ochorení. Vplyvom znečisteného ovzdušia zomrie podľa Správy o životnom prostredí za rok 2018 napríklad v Českej republike viac ako 5600 ľudí ročne.

Z hľadiska vplyvu na ľudské zdravie sa ako najproblematickejšie javí jemné prachové častice, ktoré ľahko prenikajú do plúc. Na ne sa môžu viazať polycyklické aromatické uhľovodíky – najmä benzo (a) pyrén, ktorý má preukázané karcinogénne účinky. Preťažená automobilová doprava má svoje negatíva aj po stránke ekonomickej. Postávanie v kolónach stojí každého vodiča okolo 700 EUR ročne.

Aká je história Európskeho týždňa mobility?

V roku 2000 iniciovala Európska komisia Európsky deň bez áut (EDBA) a od tej doby patrí k významným dňom Európy v ochrane životného prostredia. Akcia sa organizuje v stálom termíne, ktorým je 22. september.

Kampaň sa snaží upozorniť na neudržateľný nárast individuálnej automobilovej dopravy v mestách a na rôzne spôsoby jeho riešenia – podporu verejnej dopravy cestnej i železničnej, budovanie cyklotrás, skvalitňovanie priestranstvo pre peších atď. V roku 2002 bol jednodňové Európsky deň bez áut prvýkrát rozšírený na celotýždenná kampaň s názvom Európsky týždeň mobility (ETM), čiže European mobility week (EMW) prebiehajúci od 16. do 22. septembra.

V rámci ETM mestské úrady realizujú široké spektrum aktivít zacielených na tému udržateľnej dopravy. Zameranie každého ročníka kampane súvisí vždy s hlavným mottom. Účasť v kampaniach je otvorená všetkým mestám, obciam aj regiónom, ktoré majú o problematiku udržateľnej dopravy záujem. Municipality môžu podľa svojich kapacít realizovať kampaň ETM v plnom celotýždennou rozsahu alebo sa rozhodnúť len pre realizáciu jednodňové kampane EDBA.

Cieľ: mestská doprava s nulovým znečistením

Témou ročníka 2020 je Čistejšia doprava pre všetkých! Táto téma odráža ambiciózne ciele uhlíkovo neutrálneho kontinentu do roku 2050, ako stanovila Ursula von der Leyen, predsedníčka Európskej komisie, pri prezentácii Európskej zelenej dohody. Jej cieľom je tiež zdôrazniť dôležitosť dostupnosti dopravy s nulovými emisiami a podporiť inkluzívny rámec, do ktorého sú zapojení všetci.

Cieľom európskej kampane ETM je zlepšiť verejné zdravie a kvalitu života podporou čistejmobility a udržateľnej mestskej dopravy. Kampaň dáva ľuďom šancu uvedomiť si hodnotu uličného priestoru a vyskúšať nové možnosti mobility, ako sú zdieľaná bicykle, kolobežky, automobily, či jednoducho pešej chôdze. Individuálne príspevok k riešeniu problémov, akým je znečistenie ovzdušia, nedostatok fyzickej aktivity alebo napríklad adaptácie na klimatické zmeny tak môžu byť pomerne jednoducho splniteľné.

 Tento rok je navyše ETM spojený s Európskym týždňom udržateľného rozvoja, ktorý sa mimoriadne vzhľadom na Koronavirové pandémiu koná netradične v termíne 20. – 26. septembra 2020.

Tento rok má ETM voľná pravidlá, ktoré umožňujú jednotlivým obciam a mestám prispôsobiť si organizované akcie dokonale na mieru. Flexibilné je aj tohtoročná infografika, ktorá počíta aj s možnou povinnosťou nosenia rúšok.

Registrácia a prihlásenie

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), rezortná inštitúcia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na Slovensku koordinuje program kampane EURÓPSKYTÝŽDEŇMOBILITY (ETM) na národnej úrovni http://eurotm2020.eurotm.sk/.

Do kampane EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY sa každoročne zapája viac sídel z rôznych krajín, v roku 2019 sa zapojilo celkom až 50 krajín s počtom 3135 zaregistrovaných samospráv. V roku 2019 sa do kampane pridalo až 58 slovenských miest a obcí, čo bolo o 4 zaregistrované samosprávy viac ako v roku 2018.

Kto sa už prihlásil? Je tam aj Vaše mesto?

Predbežný zoznam zapojených Slovenských miest:

https://mobilityweek.eu/2020-participants/?year=2020&country=SK

Predbežný zoznam zapojených neziskových organizácii a škôl:

https://mobilityweek.eu/registered-actions/?country=SK

Nie ste obec či mesto, ale napriek tomu podporujete a propagujete udržateľnej mestskej mobility? Potom sa prihláste k MOBILITYACTION (https://mobilityweek.eu/about-mobilityactions/) a zviditeľnite svoje činy. Stanete sa súčasťou oveľa väčšej kampane, vaše akcie bude viditeľná na webe Európskeho týždňa mobility a budete mať k dispozícii propagačné materiály a pečiatka kampane. Vítané sú skupiny ľudí, mimovládne organizácie, vzdelávacie inštitúcie a ďalšie spoločnosti.

Príspevok k MOBILITYACTION nie je obmedzený na konkrétny deň, registrovať sa teda môžete v priebehu celého roka. Dajte o sebe vedieť!

Post Author: MG

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *