G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

AKO DOSIAHNUŤ BEZPEČNÝ A AKTÍVNY POHYB OBYVATEĽOV V NAŠICH SÍDLACH?🤔

V poslednom čase sa zvýšil 📈 počet ľudí, ktorí sú doma a spoznávajú svoje vlastné komunity. 🏘

Pomalší pohyb a čas strávený v miestnych komunitách 👨‍👩‍👦 viedol k veľkému pokroku v prideľovaní verejného priestoru. A keď sa ľudia začnú pravidelne pohybovať 🏃‍♂️ po svojom okolí, bude jednoduchšie 👍 zapojiť ich do trvalo udržateľných zlepšení. 🍃

Vhodné opatrenia pre podporu bezpečného i aktívneho pohybu občanov vo vašom meste/obci:

✨ vytváranie miest na stretnutia napr. namiesto parkovacích miest;

✨ upokojovanie dopravy s cieľom výrazného zníženia 📉 zaťaženie ovzdušia 💨 a hluku pre obyvateľov, napr. 👉 zníženie rýchlosti na miestach, kde sú častokrát prekračované a nebezpečné pre chodcov🏃‍♂️ či cyklistov🚴‍♀️;

✨ vytvorenie fyzických bariér ✋ pre centrum bez áut;

✨ posilnenie peších zón. 🚶‍♂️ Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *