G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

Teplé počasie so sebou prinieslo typický symbol jari – snežienku. Rastie na lúkach, v záhradách, lesoch či v hájoch. V týchto oblastiach sa kvety snežienok, ale aj napríklad cesnaku medvedieho, trhať smú. Zber je však v chránených územiach Slovenska s 3. až 5. stupňom ochrany – teda v národných parkoch, prírodných rezerváciách, ako aj v iných chránených areáloch, zakázaný. Za ich nezákonné natrhanie hrozí previnilcovi pokuta až do výšky 3 300 eur. Envirorezort preto apeluje na dodržiavanie povinností pri ich zbere.

Natrhať si tieto jarné rastliny je dovolené, ale je potrebné dať si pozor, aby pochádzali z voľnej prírody maximálne v prvom a druhom stupni ochrany územia. Chránené územia s 3. až 5. stupňom ochrany sú označené primerane a je potrebné v nich chodiť po vyznačených trasách. Každý, kto má záujem zbierať pre osobnú potrebu jarné kvety, by sa mal vopred informovať a ubezpečiť, na akom území tak chce urobiť a či je tam takáto činnosť dovolená.

V Bratislave sa nachádza niekoľko maloplošných chránených území. Patrí sem 14 chránených areálov – napríklad Jarovská bažantnica, Pečniansky les, Soví les, Chorvátske rameno; 9 prírodných rezervácií – napríklad Fialková dolina, Kopačský ostrov, Ostrovné lúčky, Dunajské ostrovy alebo Starý háj; 3 prírodné pamiatky – Rösslerov lom, Devínska lesostep a Pánsky diel; Národná prírodná rezervácia Devínska Kobyla a Chránený krajinný prvok Vápenický potok.

Aktuálny zoznam chránených rastlín ako aj živočíchov je možné nájsť na právnom a informačnom portáli Slov-Lex pod číslom 579/2008. Vymenúva všetky druhy vrátane spoločenskej hodnoty, čo je, laicky povedané, výška pokuty, ktorú by dotyčná osoba musela zaplatiť, ak by sa u nej našla.

Ak jarné kvety vyrástli napríklad v záhrade, je dovolené ich natrhať bez postihov. Zber týchto rastlín však patrí pod všeobecnú ochranu rastlín a živočíchov. To znamená, že by sa nemali ohroziť alebo poškodiť rastliny vo voľnej prírode ani v prvom a druhom stupni územnej ochrany. Zberači by sa preto mali vyhnúť veľkému zberu. Rezort životného prostredia apeluje na všetkých, aby si vážili prírodu okolo seba tak, aby sa z jarných kvetov, medzi ktoré neodmysliteľne patrí aj snežienka jarná, mohli tešiť aj ďalší ľudia.

Post Author: MG

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *