G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

Ministerstvo životného prostredia spolu s ministerstvom dopravy a Bratislavským samosprávnym krajom (BSK) zorganizovalo v stredu 16. októbra na pôde BSK konferenciu Zelená infraštruktúra a biodiverzita v mestách a okolí. Jej cieľom bolo poskytnúť samosprávam praktické informácie, ako budovať v mestách zelenú infraštruktúru a zmierňovať tak dopady zmeny klímy.

„Zelené opatrenia, ktoré navrhujeme na úrovni štátu, v konečnom dôsledku implementujú do praxe mestá a obce. Preto je veľmi dôležitá spolupráca štátu a samosprávy. Darmo by sme si nakreslili pekné ciele, ak ich nebudeme vedieť uplatniť,“ povedal na konferencii štátny tajomník ministerstva životného prostredia Norbert Kurilla.

Význam ochrany prírody a biodiverzity v mestskom prostredí stále narastá najmä vzhľadom na skutočnosť, že mestské oblasti obýva čoraz viac obyvateľstva ako oblasti vidiecke. Zeleň a biodiverzita v mestskom prostredí zabezpečuje viaceré pozitívne funkcie. Vplýva napríklad na  regulovanie klímy, znižuje hlučnosť i prašnosť, má rekreačnú a náučnú funkciu pre obyvateľov mesta. Jednotlivé samosprávy by sa preto mali budovaniu zelenej infraštruktúry aktívne venovať a prispieť tak k zvyšovaniu kvality života svojich obyvateľov.

Na konferencii vystúpila s úvodnou prezentáciou aj Eva Viestová z Odbor ochrany biodiverzity a krajiny ministerstva životného prostredia. Objasnila, čo to znamená ochrana prírody a biodiverzity v mestách z národného aj globálneho hľadiska. Zároveň predstaviteľom samospráv pre inšpiráciu predstavila konkrétne príklady úspešných projektov zo zahraničia a spôsoby ich financovania.

Konferencie Zelená infraštruktúra a biodiverzita v mestách a okolí sa zúčastnili zástupcovia ministerstiev, samospráv, ako aj odborníci z akademického, súkromného aj neziskového priestoru, pričom sa prezentovali skúsenosti zo Slovenska aj zo zahraničia.

Post Author: MG

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *