Site Loader
OZ STOP Zelená, Panenská 2, Bratislava 811 03

Témy blogov

Ing. Martin Greguš PhD. predseda Občianskej iniciatívy STOP Zelená

Občianska iniciatíva

Občianska iniciatíva STOP ZELENÁ sa snaží vyvíjať osvetovú činnosť v oblasti ochrany životného prostredia, znižovať odpad v podobe „ľudských stôp“ zanechaných vo voľnej prírode, ale aj v mestách a regiónoch, a tak vytvárať priaznivejšie životné prostredie pre budúce generácie v súlade s princípom trvalo udržateľného rozvoja Slovenska.

Pri príležitosti dňa ZEME sme spustili spravodajský portál zelenespravy.sk

Plne podporujeme iniciatívu #klímaťapotrebuje

Zaujalo nás

Bratislava 14. októbra – Výdavky v oblasti životného prostredia by v roku 2022 mali byť viac ako 815 miliónov eur. Z toho by mali byť výdavky v objeme 213 miliónov… [...]

Paríž 14. októbra – Francúzsky súd vo štvrtok nariadil vláde, aby napravila neplnenie vlastných cieľov – znižovanie emisií skleníkových plynov. Podľa súdu je potrebné ,,napraviť" prekročenie povolených emisií. Informovala o tom… [...]

Spoločnosť BirdLife International dnes zverejnila Európsky Červený zoznam vtákov 2021. Výsledky naznačujú, že spôsob, akým využívame krajinu je neudržateľný. Až u tretiny Európskych vtákov bol zaznamenaný pokles populácií. Môže za to… [...]

Platné znenie vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov a  nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov ustanovuje, že ekonomicky oprávnené výdavky je možné použiť len… [...]

Bratislava 12. októbra – Slovensko pravdepodobne neminie pokuta od Európskej únie (EÚ) za nedostatočnú ochranu hlucháňa hôrneho. Minister podľa vlastných slov robí všetko pre to, aby sa reforma národných parkov… [...]

Archív

Vyberáme pre Vás

 • Vyhodnotili a rozdali sme odmeny vrámci Ekovýchovného programu Bocian
  on 16. októbra 2021 at 8:00

  Vo štvrtok, 14.10.2021, sme úspešne ukončili v poradí už 20. ročník ekovýchovného programu BOCIAN, ktorý zorganizovala ŠOP SR v spolupráci so ZO SZOPK Bocian s podporou Lichtenštajnskej nadácie. Všetkým účastníkom a aktívnym pozorovateľom tohto chráneného živočícha v rámci súťaže ďakujeme a výhercom srdečne gratulujeme! 🥳 Na jar tohto roku v čase obmedzení súvisiacich s koronavírusom sme vyslali smerom k mládeži a verejnosti výzvu na pozorovanie bocianích hniezd

 • Reakcia ministra životného prostredia Jána Budaja na vyhlásenie Borisa Kollára
  on 16. októbra 2021 at 5:57

  Reakcia ministra životného prostredia Jána Budaja na vyhlásenie Borisa Kollára

 • Ochrana biotopov v národných parkoch náhodnou ťažbou
  on 15. októbra 2021 at 9:32
 • Photos from Štátna ochrana prírody SR's post
  on 13. októbra 2021 at 15:26

  Dnešný deň odbornej exkurzie patril Národnému parku Bavorský les, ktorým účastníkov sprevádzal Pavel Becka - koordinátor spolupráce s NP Bavorský les. Exkurzie sa zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstvo životného prostredia SR Juraj Smatana. ✅🌲Zástupca riaditeľa NP Bavorský les a zároveň aj vedúci odboru environmentálnej výchovy a návštevníckych centier Jozef Wanninger predstavil účastníkom filozofiu a fungovanie národného parku v Dome Hansa Eisenmanna. ✅🌲 Poobedie patrilo lesu samotnému - dnes vo všetkých podobách jesene 🍂☀️❄️. V teréne sa diskutovalo o súčasnosti a perspektívach starostlivosti o lesné ekosystémy v NP Bavorský les. Viac podrobností pripravíme záverom exkurzie, fotky z dnešného dňa tu👇 #sopsr #mzpsr #narodnypark #NPsumava

 • Reformu národných parkov podporujú aj známe osobnosti Slovenska. Pozrite si viac v priloženom videu👇
  on 13. októbra 2021 at 7:04

  Reformu národných parkov podporujú aj známe osobnosti Slovenska. Pozrite si viac v priloženom videu👇

 • Photos from Štátna ochrana prírody SR's post
  on 12. októbra 2021 at 14:30

  V tomto týždni prebieha odborná exkurzia v NP Šumava (Česká republika) a Národnom parku Bavorský les (Nemecko), ktorú zorganizovala Štátna ochrana prírody SR v spolupráci so Správou Národný park Muránska planina. ➡️ Cieľom tejto exkurzie je zástupcom hospodárskych organizácií, samospráv a združení regionálneho rozvoja a cestovného ruchu predstaviť fungujúce príklady spolupráce a harmonizácie záujmov v národných parkoch v okolitých krajinách. ➡️ Účastníci sa tak môžu inšpirovať príkladmi udržateľného rozvoja, zoznámiť s postupmi a výsledkami starostlivosti o les, o zver a rôzne typy lesných ekosystémov v daných lokalitách. ➡️ Súčasťou programu je aj stretnutie so zástupcami regiónu a priblíženie spolupráce správ národných parkov na regionálnej úrovni. ➡️ Riaditeľ ŠOP SR Dušan Karaska v úvode absolvoval pracovné stretnutie s riaditeľom NP Šumava Pavlom Hubeným. #sopsr #sumava #narodnypark #zamojnarodnypark

 • ℹ Medzi ďalšie udalosti, ktoré boli na sociálnych sieťach ako aj v médiách nesprávne interpretované, patrí aj nedávna udalosť úd...
  on 12. októbra 2021 at 6:16

  ℹ Medzi ďalšie udalosti, ktoré boli na sociálnych sieťach ako aj v médiách nesprávne interpretované, patrí aj nedávna udalosť údajného "útoku" medveďa hnedého na pastiera v obci Nevoľné v okrese Žiar nad Hronom. ‼️ Média okamžite prezentovali udalosť ako „útok“ medveďa na človeka čo však po detailnom preskúmaní situácie ŠOP SR považuje za dezinterpretáciu. Zásahový tím pre medveďa hnedého vykonal obhliadku lokality a zabezpečil stretnutie s pastierom, ktorý mal byť podľa medializovaných informácií napadnutý. Pozrite si viac v priloženom videu. 👇

 • ŠOPSR - Seminár k spriechodneniu migračných bariér na vodných tokoch
  on 11. októbra 2021 at 14:00

  ℹ Vo štvrtok 21.októbra 2021 sa v Prahe uskutoční odborný seminár zameraný na problematiku spriechodnenia migračných bariér na vodných tokoch. 🐟Narušená migrácia rýb patrí medzi jeden z kľúčových problémov ochrany prírody v oblasti vodných tokov. Medzinárodného seminára sa aktívne zúčastní aj Štátna ochrana prírody SR spolu so SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik a Výskumný ústav vodného hospodárstva SR. 🐟Registrácia účastníkov seminára je možná do štvrtku 14.10. priamo cez stránku hlavného organizátora - Vodohospodársky rozvoj a výstavba a.s. https://konference.vrv.cz/seminar/ ℹ👇Viac informácií nájdete aj na našom webe: http://www.sopsr.sk/web/?cl=20826 Seminár k spriechodneniu migračných bariér na vodných tokoch

 • 📢 Poznáme výhercov nášho kvízu o biosférických rezerváciách 🏞, do ktorého ste sa mohli zapojiť od 2.10.- 10.10.2021. Do súťaže s...
  on 11. októbra 2021 at 9:36

  📢 Poznáme výhercov nášho kvízu o biosférických rezerváciách 🏞, do ktorého ste sa mohli zapojiť od 2.10.- 10.10.2021. Do súťaže sa zapojilo 51 účastníkov, z toho 24 účastníkov vyplnilo kvíz na plný počet bodov a z nich sme vyžrebovali 3 šťastlivcov, ktorým zašleme vecné ceny od ŠOP SR: 🥇 1. miesto: veska@azet.sk 🥈 2. miesto: svajcikova.lenka@gmail.com 🥉 3. miesto: jozef.ockajak@gmail.com Všetkým zúčastneným ďakujeme a výhercom gratulujeme! 🏆🥳

 • Photos from Správa TANAP's post
  on 11. októbra 2021 at 5:08

  V národnom parku Videodokument z monitoringu fauny fotopascami v bezzásahových územiach TANAP-u, kde je národný park naozaj národným parkom. Autor: Ján Hoľma, strážca zo Správy TANAP-u https://youtu.be/cjQkp9v6qH8

 • ŠOPSR - Monitoring Hrušovskej zdrže počas mimoriadneho poklesu hladiny vody
  on 8. októbra 2021 at 12:04

  ℹ Odborní pracovníci Štátnej ochrany prírody SR vykonávali kontrolu a monitoring územia zasiahnutého poklesom hladiny vody, ku ktorému došlo z dôvodu opráv na prívodnom kanáli vodného diela Gabčíkovo. ✅ Hlavným cieľom monitoringu bolo predísť prípadným škodám na chránených druhoch, zdokumentovať výskyt živočíchov (vrátane inváznych druhov), vykonať prípadný nutný transfer uviaznutých vodných živočíchov, informovať návštevníkov a zdokumentovať dopady mimoriadnej manipulácie na chránené územia. ✅Táto mimoriadna situácia poskytla jedinečnú príležitosť na dokumentáciu vodnej fauny zdrže a ramennej sústavy Dunaja. Medzi uviaznutými živočíchmi odborní pracovníci ŠOP SR zaznamenali na Hrušovskej zdrži výskyt viacerých inváznych druhov živočíchov, napríklad tri druhy nepôvodných rýb, škľabku ázijskú či raka pruhovaného. ✅Hromadné uviaznutie ani úhyn pôvodných druhov rýb na území nebolo zaznamenané, čo poukazuje na správnosť postupu vodohospodárov pri mimoriadnej manipulácii s vodnou hladinou. ✅Oceňujeme dobrú spoluprácu so Slovenský rybársky zväz, VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Poriečnym oddelením Policajného zboru i verejnosťou, ktorí ochotne pomáhali identifikovať problematické miesta v cieľovom území a poskytli cenné informácie. Viac info z monitoringu Hrušovskej zdrže nájdete na http://www.sopsr.sk/web/?cl=20825 Monitoring Hrušovskej zdrže počas mimoriadneho poklesu hladiny vody

 • TIP NA VÝLET ☀️ Poslednou jaskyňou, ktorú vám v rámci nášho seriálu o jaskyniach predstavíme, je Ochtinská aragonitová jaskyňa. ...
  on 7. októbra 2021 at 12:41

  TIP NA VÝLET ☀️ Poslednou jaskyňou, ktorú vám v rámci nášho seriálu o jaskyniach predstavíme, je Ochtinská aragonitová jaskyňa. ✅ Leží v Slovenskom Rudohorí západne od Rožňavy a predstavuje unikátny prírodný fenomén pútajúci pozornosť bohatosťou a rôznorodosťou aragonitovej výplne. ✅ Celková dĺžka trasy v jaskyni je 300m, teplota vzduchu sa pohybuje od 7,2° do 7,8° C. Prehliadka jaskyne trvá 30 minút. ℹ Viac informácií o tejto jaskyni, ako aj otváracie hodiny či ceny vstupného sa dozviete na: http://www.ssj.sk/sk/jaskyna/12-ochtinska-aragonitova-jaskyna #sopsr #ssj #ochtinskaaragonitovajaskyna