G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

Mokrade sa zásadne podieľajú na kolobehu vody v prírode, pozitívne ovplyvňujú podnebie, zmierňujú dopady klimatických zmien a zároveň poskytujú domov a potravu mnohých vzácnym druhom rastlín a živočíchov. Nenahraditeľnú úlohu mokradí a vody v krajine, ich význam a nevyhnutnosť ochrany nielen u nás a v Európe, ale aj na celom svete, pripomína Svetový deň mokradí.

Svetový deň mokradí

Každoročne pripadá na 2. februára, teda na deň podpisu texte Ramsarského dohovoru prvými štátmi sveta. Tento rok je tiež súčasne oslavou 50. výročia existencie tejto globálnej dohody, ktorá pre podporu mokradí a ich rozumného a udržateľného využívania vznikla v roku 1971.

Mokrade patria k najohrozenejším miestam u nás i vo svete. Veľa ich bolo v minulosti poškodené, odvodnené alebo dokonca úplne zničené. Za posledných sto rokov ich len v Európe zanikla väčšina. Museli ustúpiť intenzívnemu poľnohospodárstva i výstavbe. Ramsarský dohovor je jednou z najvýznamnejších medzinárodných zmlúv v oblasti ochrany prírody. Zároveň je jedinou, ktorá chráni konkrétny typ biotopu.

Ku koncu roka 2020 bolo z Operačného programu Životné prostredie poskytnuté 5,4 miliardy korún na realizáciu takmer 700 projektov. S pomocou európskych peňazí sa tak napríklad darí vracať vodné toky do svojich pôvodných korýt, obnovujú sa slepé ramená riek, mokrade aj zaniknutej rybníky. Vytvárajú sa tône pre obojživelníky a ďalšie živočíchy, na nepreniknuteľné hatiach sa stavia rybie prechody. Stovky menších projektov boli podporené aj z národných krajinotvorných programov.

Vedeli ste, že:

  • Mokrade poskytujú ochranu pred povodňami a búrkami
  • Mokrade sa tiež významne uplatňujú v boji proti suchu a majú svoje miesto v Adaptačných stratégiách v boji proti klimatickým zmenám
  • Mokrade zachytávajú nečistoty a čistia vodu
  • Mokrade pomáhajú regulovať klímu: rašeliniská ukladajú dvakrát toľko uhlíka než lesy, pričom slaniská, mangrovy a morské riasy tiež obsahujú obrovské množstvo uhlíka
  • 40% svetových druhov živočíchov žije a množia sa v mokradiach
  • Ročne bolo v sladkovodných mokradiach objavených asi 200 nových druhov rýb
  • Viac ako miliarda ľudí závisí svojimi príjmami na mokradiach


Viac info na www.ramsar.org

Post Author: MG

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *