G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

🛖Obnovte svoju dedinu za 8000 €
📝Teraz môžete podávať žiadosti

Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila Výzvu pre podávanie žiadostí o podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu v oblasti Program obnovy dediny 2024.

📌Obce môžu podávať žiadosti do 02. septembra 2024 prostredníctvom formulára na www.obnovadediny.sk

📌Maximálna výška dotácie pre obec je 8.000 €
📌Finančným príspevkom bude podporených 100 obcí

🌱Projekty, s ktorými sa môžete zapojiť:

👉Podpora udržateľného využívania vôd na lokálnej úrovni;
👉Budovanie a rekonštrukciu adaptačných opatrení na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy;
👉Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry;
👉Revitalizácia a budovanie verejne dostupných priestranstiev v zastavanom území obce s povinným minimálnym limitom na prvky zelenej infraštruktúry;
👉Starostlivosť/ochrana/obnova/revitalizácia stromov (verejne dostupná zeleň);
👉Obnova a zriaďovanie náučných chodníkov a expozícií;
👉Ochrana a starostlivosť o charakteristický vzhľad krajiny a o významné krajinné prvky a pamätihodnosti;
👉Rekonštrukcia/obnova/ochrana drobnej sakrálnej architektúry.

📌Zapojiť sa môžete iba s jedným projektom v rámci výzvy a takisto iba do jednej z činnosti.
📌Aktivity realizované v projekte môžu byť využívane iba na nehospodársku činnosť.
📌Projekty musia byť uskutočnené v termíne od 01.01.2024 – 30.09.2025.
Viac informácii na: https://www.obnovadediny.sk/pod-2024-vyhlasenie-vyzvy-do-02-09-2024/

Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *