G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

🔊ŠTARTUJE INFORMAČNÁ KAMPAŇ ZO SPRÁVY O STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ZA ROK 2022✔️
Začíname témou 👉Environmentálne záťaže
🌏Problematika environmentálnych záťaží preniká do povedomia odbornej aj laickej verejnosti približne od roku 2006, keď SAŽP z poverenia MŽP SR začala riešiť projekt Systematická identifikácia environmentálnych záťaží SR.
🌏V príslušných registroch Informačného systému environmentálnych záťaží bolo k roku 2022 evidovaných 875 pravdepodobných environmentálnych záťaží (A), 326 potvrdených (B) a 820 už sanovaných environmentálnych záťaží (C).
🌏V registri časti A a súčasne v registri časti C bolo 113 lokalít, v registri časti B a súčasne v registri časti C bolo 114 lokalít.
🌏Z hľadiska rizikovosti potvrdených environmentálnych záťaží, 148 bolo zaradených do kategórie s najvyššou prioritou riešenia.
🌏V roku 2022 bola ukončená sanácia na 16 environmentálnych záťažiach.

✔️Viac informácií nájdete na priloženom linku: https://old.enviroportal.sk/uploads/report/11841.pdf

Foto: Jaroslav Helma, Sažp

Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *