Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

📍OPAKOVANIE JE MATKA MÚDROSTI – PREČO KOMPOSTOVAŤ?
Najhorším spôsobom nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom (BRKO) je jeho skládkovanie. Pri skládkovaní BRKO vzniká skládkový plyn, ktorého najvýznamnejšou zložkou je metán. Metán (CH4) je z hľadiska globálneho otepľovania 21x horší ako oxid uhličitý (CO2) pričom z každej tony zmesového komunálneho odpadu vznikne 100 až 300 m3 skládkového plynu. ❗️‼️

Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *