G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

👍 Vláda právě schválila novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Půda bude pečlivě chráněna před výstavbou skladů a nákupních center. ✅

Důležitým aspektem této novely je také uchování environmentálních funkcí půdy, především schopnosti zadržovat vodu. Současně novela zahrnuje do zemědělské půdy i skupiny dřevin, stromořadí a mokřadů, protože ty plní nezastupitelnou roli v ochraně proti erozi a regulaci vodního režimu. Tím přispívají i k biodiverzitě a kvalitě krajinné struktury.

Nadto novela přináší novou definici agrovoltaické výroby elektřiny, což otevírá dveře pro zemědělce, kteří budou moci instalovat solární elektrárny na ovocných sadech a chmelnicích. Tyto novinky nejenže pokryjí energetické potřeby farem, ale podporují také udržitelné využití půdy. 🌿

Autor príspevku a foto Ministerstvo životního prostředí on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *