G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2022 🌎
Vplyv životného prostredia na zdravie človeka🫀
🟥V rokoch 2005 – 2021 bolo povodňami postihnutých viac ako 83 528 obyvateľov a usmrtených bolo 7 osôb. V roku 2022 neboli povodňami postihnutí žiadni obyvatelia.
🟥V roku 2022 došlo k prekročeniam limitnej hodnoty na ochranu ľudského zdravia pre 24 hodinové koncentrácie PM10 na 3 monitorovacích staniciach a na 3 staniciach bolo prekročenie priemernej ročnej hodnoty pre PM2,5.
🟥Vyskytli sa tiež prekročenia cieľovej hodnoty na ochranu zdravia pre benzopyrén na 10 monitorovacích staniciach.
🟥Na 2 monitorovacích staniciach došlo k prekročeniu povolených hodnôt koncentrácie prízemného ozónu pre ochranu ľudského zdravia. U ostatných znečisťujúcich látok boli limitné hodnoty dodržané.
🟥Envirostratégia 2030 stanovuje cieľ, že kvalita ovzdušia v roku 2030 bude výrazne lepšia a nebude mať výrazne nepriaznivý vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie.

🫀Oblasť zdravia a kvalitného života je súčasťou cieľov udržateľného rozvoja:
Cieľ 3: Zabezpečiť zdravý život a podporovať blahobyt pre všetkých a v každom veku.

🫀Viac informácií nájdete na priloženom linku: https://old.enviroportal.sk/uploads/report/11841.pdf

Zdroj foto:https://www.freepik.com/free-vector/hand-drawn-world-health-day_6989702.htm#fromView=search&page=1&position=1&uuid=b873720d-d9e1-45cb-803a-5ef23059e9b1

Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *