G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2022 🌎
Kategorizácia lesov podľa ich funkcií🌱
🌲Lesy zo svojej podstaty plnia viac funkcií (služieb) súčasne, a to okrem produkčnej (hospodárskej) aj mimoprodukčné (verejnoprospešné funkcie).
🌲Z hľadiska ich prevažujúcich funkcií sa lesy členia na príslušné kategórie, pričom najviac zastúpenou kategóriou sú lesy hospodárske (HL), nasledujú lesy ochranné (OL) a najmenšie zastúpenie majú lesy osobitného určenia (LOU).
🌳V rámci dlhodobého vývoja kategorizácie lesov dochádza k nárastu podielu výmery HL (hlavne na úkor LOU), k postupnému zvyšovaniu výmery OL (v dôsledku zvyšovania nárokov na plnenie verejnoprospešných funkcií lesov), pričom výmera LOU sa postupne znižuje.
🌳Väčšina hospodárskych lesov sú lesy polyfunkčné, ktoré plnia okrem produkčnej i ďalšie pridružené ekologické a sociálne funkcie.

🍃Oblasť ochrany lesov je súčasťou cieľov udržateľného rozvoja:
Cieľ 15: Chrániť, obnovovať a podporovať udržateľné využívanie ekosystémov, udržateľne riadiť lesné hospodárstvo, bojovať proti znehodnocovaniu pôdy a zastaviť stratu biodiverzity.

🍃Viac informácií nájdete na priloženom linku: https://old.enviroportal.sk/uploads/report/11852.pdf

Autor pr├şspevku a foto Slovensk├í agent├║ra ┼żivotn├ęho prostredia – SA┼ŻP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Va┼ía e-mailov├í adresa nebude zverejnen├í. Vy┼żadovan├ę polia s├║ ozna─Źen├ę *