G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2022 🌎
Chránené vtáčie územia🦅
Prvý apríl je v kalendári environmentalistu Svetovým dňom vtáctva. Prvoaprílová ochranárska tradícia sa zrodila ešte v časoch rakúsko-uhorskej monarchie. Založil ju slovenský prírodovedec Oto Hermann, ktorý sa narodil, žil a pôsobil v Brezne.
🦉Vtáky patria medzi najlepšie preskúmané taxóny, pričom slúžia ako indikátory stavu biodiverzity a biologického zdravia ekosystémov, ktoré obývajú.
🦉Na Slovensku je ohrozená skoro jedna štvrtina vtáčích druhov (24,2 %).
🦉V rámci budovania európskej siete chránených území Natura 2000 bolo vyhlásených už všetkých 41 lokalít chránených vtáčích území (CHVÚ), na celkovej výmere 1 309 984 ha (26,7 % územia SR).
🦉V roku 2022 boli vládou SR schválené 3 programy starostlivosti o CHVÚ (Medzibodrožie, Senianske rybníky a Volovské vrchy), čím sa zvýšil počet CHVÚ so schváleným programom starostlivosti na 23. V štádiu spracovania je ďalších 8 programov.

🐦Oblasť ochrany vtáčích území je súčasťou cieľov udržateľného rozvoja:
Cieľ 15: Chrániť, obnovovať a podporovať udržateľné využívanie ekosystémov, udržateľne riadiť lesné hospodárstvo, bojovať proti znehodnocovaniu pôdy a zastaviť stratu biodiverzity.

🐦Viac informácií nájdete na priloženom linku: https://old.enviroportal.sk/uploads/report/11850.pdf
Zdroj obrázka: https://www.freepik.com/

Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *