G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2022 🌎
Celkový vznik a nakladanie s odpadmi
♻️Hlavným cieľom odpadového hospodárstva SR do roku 2025 je odklonenie odpadov od ich zneškodňovania skládkovaním najmä pre komunálne odpady.
♻️V SR vzniklo v roku 2022 spolu 13 190 581 ton odpadov. V porovnaní s rokom 2021 sa jedná o medziročný nárast celkového vzniku odpadov o 3,8 %. Medziročný nárast bol však zaznamenaný len pri ostatnom odpade.
♻️Množstvo nebezpečného odpadu sa medziročne takmer nezmenilo — zaznamenaný bol len minimálny pokles z 490 699 ton v roku 2021 na 490 462 ton v roku 2022.
♻️Medziročný pokles o takmer 4 % bol zaznamenaný v prípade komunálneho odpadu.

✅Oblasť nakladania s odpadmi je súčasťou cieľov udržateľného rozvoja:
✅Cieľ 12: Zabezpečiť udržateľnú spotrebu a výrobné schémy
✅Viac informácií nájdete na priloženom linku: https://old.enviroportal.sk/uploads/report/11841.pdf
Zdroj foto: Martin Jakuš, SAŽP

Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *