G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2022 🌎
Bilancia energetických zdrojov / Energetická bezpečnosť
🔋SR je chudobná na primárne energetické zdroje a jej závislosť na dovoze jadrového paliva (100 %), ropy (99 %) a zemného plynu (98 %) bola v roku 2021 na rovnakej úrovni ako v roku 2020. Pozitívny pokles o 5 % nastal pri dovoze uhlia.
🔋Hlavné domáce zdroje energie sú obnoviteľné zdroje energie (najmä biomasa a vodná energia), hnedé uhlie a lignit. Domáca ťažba hnedého uhlia a lignitu má klesajúcu tendenciu a po roku 2023 sa očakáva jej ukončenie.
🔋Hrubá domáca spotreba energie zaznamenala v období rokov 2005 – 2021 s miernymi výkyvmi pokles o 6,7 % a dosiahla hodnotu 749 376 TJ. Naopak, oproti predchádzajúcemu roku 2020 zaznamenala výraznejší 8,7 % nárast súvisiaci s obnovením ekonomiky po pandémii COVID-19.
🔋SR mala v roku 2021 vyváženú štruktúru použitých PEZ. V období rokov 2005 – 2021 pokračoval pozitívny trend poklesu spotreby plynných a tuhých palív (23,1 %, 32,8 %) a súčasne nárastu spotreby obnoviteľných zdrojov energie (360,2 %).

💡Oblasť ekonomickej a zároveň ekologickej energie je súčasťou cieľov udržateľného rozvoja:
Cieľ 7: Zabezpečiť prístup k cenovo dostupným, spoľahlivým a trvalo udržateľným moderným zdrojom energie pre všetkých.

💡Viac informácií nájdete na priloženom linku: https://old.enviroportal.sk/uploads/report/11859.pdf
Zdroj obrázka: https://www.freepik.com/

Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *