G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2022 🌎
Príčiny sucha

🧩 Vo všeobecnosti je možné povedať, že sucho je charakteristické nedostatkom vody v pôde, rastlinách alebo atmosfére.
🧩 Príčinou sucha je nedostatok zrážok za určité obdobie, avšak často nie je jediným činiteľom.
🧩 Na výskyt a prehĺbenie sucha majú vplyv aj vlhkosť vzduchu, slnečný svit, rýchlosť vetra, sklon terénu, druh pôdy a jej hydrolimity.
🧩 Rok 2022 bol z hľadiska výskytu sucha na Slovensku výnimočný. Extrémne suché podmienky sa vyskytli na viac ako polovici územia Slovenska a trvanie sucha bolo na niektorých miestach dlhšie ako 200 dní.
🧩 V roku 2022 bola najdlhšia epizóda sucha na Slovensku podľa Zrážkového a evapotranspiračného indexu v Senici 204 dní, v Podolínci 190 dní a v Žihárci 160 dní.

Oblasť boja proti rozširovaniu sucha je súčasťou cieľov udržateľného rozvoja:
Cieľ 15: Chrániť, obnovovať a podporovať udržateľné využívanie ekosystémov, udržateľne riadiť lesné hospodárstvo, bojovať proti znehodnocovaniu pôdy a zastaviť stratu biodiverzity.

Viac informácií nájdete na priloženom linku: https://old.enviroportal.sk/uploads/report/11856.pdf

Zdroj fotografie:
https://www.freepik.com/free-photo/drought_27952715.htm#fromView=search&page=1&position=14&uuid=e6334d0e-c858-472b-93a2-c41a252e488a

Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *