G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2022 🌎
Ochrana biologickej diverzity

🌱V roku 2022 MŽP SR v spolupráci so ŠOP SR pokračovalo s prípravou novej Národnej stratégie a akčného plánu pre biodiverzitu (NSOBAP) do roku 2030.

🌱Nadväzovalo sa na kompletné vyhodnotenie súčasnej NSOBAP 2011 – 2020 z roku 2021, s prepojením na Stratégiu EÚ pre biodiverzitu do roku 2030 a schválený Kunming-Montreal globálny biodiverzitný rámec do roku 2030 samotného Dohovoru o biologickej diverzite.

🌱K roku 2022 je na Slovensku chránených 1 149 druhov a poddruhov rastlín vyskytujúcich sa v SR, z toho 796 druhov vyšších (cievnatých) rastlín (22 % z celkového počtu vyšších rastlín), 220 druhov machorastov, 44 druhov lišajníkov a 89 druhov vyšších húb vyskytujúcich sa v SR.

🌱Pre účinnú ochranu biodiverzity je potrebná realizácia monitoringu, ktorý pre biotopy a druhy európskeho významu pokračoval na vybraných trvalých monitorovacích lokalitách aj v roku 2022 a zrealizovaných bolo 2 237 terénnych návštev (www.biomonitoring.sk).

Oblasť ochrany biologickej diverzity je súčasťou cieľov udržateľného rozvoja:
👉Cieľ 15: Chrániť, obnovovať a podporovať udržateľné využívanie ekosystémov, udržateľne riadiť lesné hospodárstvo, bojovať proti znehodnocovaniu pôdy a zastaviť stratu biodiverzity.

Viac informácií nájdete na: https://old.enviroportal.sk/uploads/report/11850.pdf

Zdroj obrázka: Ivana Malatincová

Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *