G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2022 🌎

🏊🏊‍♂️Kvalita vody na kúpanie

🐠Počas sezóny 2022 bolo s rôznou frekvenciou sledovaných viac ako 80 prírodných vodných plôch a organizovaná rekreácia prebiehala na 11 lokalitách, ktoré boli prevádzkované ako prírodné kúpaliská.
👩‍🔬Odobratých bolo 472 vzoriek vôd, z ktorých sa vykonalo 4 301 vyšetrení ukazovateľov kvality vody. Medzná hodnota stanovených ukazovateľov bola prekročená v 30,51 % z celkového počtu vzoriek a v 5,28 % z celkového počtu ukazovateľov. Zistené výsledky predstavujú mierne zlepšenie kvality vody na prírodných kúpaliskách.
👩‍🔬Viac ako 79,74 % z celkového počtu nevyhovujúcich ukazovateľov predstavovali zdravotne nevýznamné fyzikálno-chemické ukazovatele. Na celkovom počte nevyhovujúcich ukazovateľov sa mikrobiologické ukazovatele podieľali len 0,44 %, pričom len v jednom prípade bola prekročená medzná hodnota ukazovateľa črevné enterokoky.
🏖V kúpacej sezóne 2022 bolo do zoznamu vôd určených na kúpanie zaradených 32 lokalít. 19 lokalít vôd určených na kúpanie bolo klasifikovaných ako lokality s výbornou kvalitou vody, 9 lokalít malo dobrú kvalitu vody na kúpanie a jedna lokalita mala dostatočnú kvalitu vody. Tri lokality neboli klasifikované z dôvodu nedostupnosti údajov.

Oblasť ochrany kvality vody je súčasťou cieľov udržateľného rozvoja:
Cieľ 6: Zabezpečiť dostupnosť a udržateľný manažment vody a sanitárnych opatrení pre všetkých
Viac informácií nájdete na priloženom linku: https://old.enviroportal.sk/uploads/report/11849.pdf

Zdroj obrázka: https://www.freepik.com/free-photo/beautiful-scenery-lake-with-reflections-trees-countryside-slovenia_9931787.htm#from_view=detail_alsolike

Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *