G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2021 🌎
Vplyv dopravy na životné prostredie
🚗Sektor dopravy významne negatívne ovplyvňuje životné prostredie a ľudské zdravie a je zodpovedný za emisie skleníkových plynov, znečistenie ovzdušia, hluk a fragmentáciu biotopov.
🛵V SR sa pravidelne na ročnej báze vykonáva inventúra produkcie emisií vybraných znečisťujúcich látok, ktorej súčasť tvorí aj ročná inventúra prevádzky cestnej, železničnej, vodnej a leteckej dopravy.
✈️V období rokov 2005 – 2020 emisie základných znečisťujúcich látok z dopravy zaznamenali pokles.
⛴️Trvalý pokles od roku 2010 bol zaznamenaný pri emisiách CO, NOx, PM10 a PM2,5.
🚞Kolísavý charakter v rokoch 2005 – 2017 zaznamenali emisie SO2 a od roku 2018 mali mierne rastúci trend, hoci v roku 2020 mierne poklesli.

🌤️Oblasť ochrany ovzdušia je súčasťou cieľov udržateľného rozvoja:
🌤️Cieľ 12: Premeniť mestá a ľudské obydlia na inkluzívne, bezpečné, odolné a udržateľné
🌤️Viac informácií nájdete na priloženom linku: https://www.enviroportal.sk/uploads/report/11576.pdf

Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *