G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2021 🌎
Územia medzinárodného významu
✍️Väčšina medzinárodne významných chránených území je aj súčasťou národnej sústavy CHÚ. Tieto lokality sú zverejnené na stránke MŽP SR:
❇️2 Územia s Európskym diplomom Rady Európy pre chránené územia
❇️4 Biosférické rezervácie
❇️14 Ramsarských lokalít (mokrade medzinárodného významu)
❇️ 2 Prírodné lokality svetového dedičstva (SD) UNESCO
❇️83 Významných podzemných lokalít pre netopiere v Európe
✍️SD predstavuje jedinečnú hodnotu, ktorá presahuje národné hranice, je dôležitá pre súčasné a budúce generácie celého ľudstva a jeho permanentná ochrana má najvyššiu dôležitosť u medzinárodnej komunity ako celku. ✍️Zoznam SD k roku 2021 obsahoval 1 154 lokalít celého sveta, z toho sú za SR zapísané dve prírodné lokality:
❇️Jaskyne Slovenského krasu a Aggtelekského krasu (Berlín, 1995), ku ktorým v roku 2000 pribudla Dobšinská ľadová jaskyňa vrátane Stratenskej jaskyne a jaskyne Psie diery ako jedného jaskynného systému vo vrchu Duča
❇️Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy.
✍️Medzi navrhované prírodné lokality, príp. zaradené do výberu na nomináciu do SD k roku 2021 za SR patria: Gejzír v Herľanoch, Prírodná a kultúrna krajina v Dunajskom regióne, Krasové doliny Slovenska, Mykoflóra Bukovských vrchov, Prírodné rezervácie Tatier, Originálne lúčne pasienky na Slovensku.

👉Oblasť ochrany území medzinárodného významu je súčasťou cieľov udržateľného rozvoja:
Cieľ 15: Chrániť, obnovovať a podporovať udržateľné využívanie ekosystémov, udržateľne riadiť lesné hospodárstvo, bojovať proti znehodnocovaniu pôdy a zastaviť stratu biodiverzity

👉Viac informácií nájdete na priloženom linku: https://www.enviroportal.sk/uploads/report/11569.pdf

Foto: ilustračná

Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *