G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2021 🌎
Udržateľnosť energetiky – Obnoviteľné zdroje energie
📶Za obdobie rokov 2005 – 2020 sa v SR zvýšil podiel energie z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) zo 6,4 % v roku 2005 na 17,3 % v roku 2020.
📶SR tak splnila národný cieľ 14 % podielu OZE na koncovej spotrebe energií v roku 2020. Prispel k tomu najmä medziročný nárast o 5 percentuálnych bodov v rokoch 2018 a 2019, ktorý bol výsledkom upresnenia štatistík v oblasti využívania biomasy a tepelných čerpadiel.
📶Spomedzi OZE dominovala vodná energia (výroba elektriny) a biomasa (výroba tepla a chladu). V sektore dopravy mala dominantné postavenie bionafta.

📶Téma obnoviteľných zdrojov energie je súčasťou cieľov udržateľného rozvoja: Cieľ 7: Zabezpečiť prístup k cenovo dostupným, spoľahlivým a trvalo udržateľným moderným zdrojom energie pre všetkých.
Viac informácií nájdete na priloženom linku: https://www.enviroportal.sk/uploads/report/11581.pdf

Foto: Freepik

Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *