G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2021 🌎
Súhrnné informácie o stave druhov a biotopov európskeho významu a stave vtákov
🌱predmetom monitoringu (vyplývajúceho zo Smernice EK o biotopoch a Smernice EK o vtákoch) na Slovensku je 150 druhov živočíchov, 50 druhov rastlín, 66 typov biotopov a 223 druhov vtákov európskeho významu v rámci 2 biogeografických regiónov – alpského a panónskeho
🪱stav druhov a biotopov európskeho významu na Slovensku vykazuje za obdobie rokov 2013 – 2018 (podľa 3. hodnotiacej správy pre EK) zhoršenie, čo však vyplýva zo zlepšenia poznatkov a teda v skutočnosti je ich stav viac-menej rovnaký ako v predchádzajúcich hodnotených obdobiach
🐝v nepriaznivom stave (t. j. nevyhovujúci, príp. zlý) sa nachádzalo 75 % druhov a 60,4 % biotopov európskeho významu
🦅podľa 2. hodnotiacej správy o stave vtákov pre EK (2013-2018) vychádzajú v nevyhovujúcom stave predovšetkým druhy viazané na agrárnu krajinu, veľa druhov je taktiež v skupine viazanej na mokraďové biotopy, resp. lesné biotopy (napr. hlucháň hôrny) a ďalšou skupinou v zlom stave sú dravce

🦇Téma ochrany druhov a biotopov európskeho významu a druhov vtákov je súčasťou cieľov udržateľného rozvoja:
Cieľ 15. Chrániť, obnovovať a podporovať udržateľné využívanie ekosystémov, udržateľne riadiť lesné hospodárstvo, bojovať proti znehodnocovaniu pôdy a zastaviť stratu biodiverzity.

Viac informácií nájdete na priloženom linku: https://www.enviroportal.sk/uploads/report/11569.pdf

Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *