G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2021 🌎
Sucho v krajine
🌾Priamou príčinou sucha je nedostatok zrážok za určité obdobie. Na výskyt a prehĺbenie sucha majú vplyv aj evaporačné podmienky, a to vlhkosť vzduchu, slnečný svit, rýchlosť vetra, sklon terénu, druh pôdy a jej hydrolimity.
🌾Rok 2021 bol zrážkovo normálny (100 % dlhodobého normálu). Zrážkový úhrn a jeho rozdelenie v roku sa prejavilo aj v ročnom odtečenom množstve z územia SR, ktoré sa
tiež priblížilo k dlhodobému priemeru (99 %).
🌾Jednou z hlavných príčin nárastu suchých podmienok v krajine je rastúci trend potenciálneho výparu z pôdy spôsobený stúpajúcou teplotou vzduchu.
🌾Sucho v roku 2021 v SR najviac zasiahlo najmä severné a stredné Slovensko, a to v prvých dvoch letných mesiacoch – jún a júl.
🌾Najväčšiu rozlohu zaberalo extrémne sucho ku dňu 11. 7., a to 3,5 % celkovej plochy Slovenska.

🌕Oblasť boja so suchom je súčasťou cieľov udržateľného rozvoja:
Cieľ 2: Ukončiť hlad, dosiahnuť potravinovú bezpečnosť a lepšiu výživu a podporovať udržateľné poľnohospodárstvo.
Cieľ 6: Zabezpečiť dostupnosť a udržateľný manažment vody a sanitárnych opatrení pre všetkých.
Cieľ 15: Chrániť, obnovovať a podporovať udržateľné využívanie ekosystémov, udržateľne riadiť lesné hospodárstvo, bojovať proti znehodnocovaniu pôdy a zastaviť stratu biodiverzity.

Viac informácií nájdete na priloženom linku: https://www.enviroportal.sk/uploads/report/11575.pdf

Foto: www.freepik.com

Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *