G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2021 🌎
Produkcia odpadových vôd
ℹ️V roku 2021 predstavovalo celkové množstvo odpadových vôd vypúšťaných do povrchových vôd 634 851 486 m3, čo bolo na úrovni roku 2020 a v porovnaní s rokom 2005 je to menej o 28 %.
ℹ️Oproti predchádzajúcemu roku bol zaznamenaný nárast v ukazovateľoch znečistenia odpadových vôd – chemická spotreba kyslíka dichrómanom o 817 t/rok a celkový dusík o 133 t/rok.
ℹ️Pokles o 186 t/rok bol zaznamenaný v ukazovateli biochemická spotreba kyslíka.
ℹ️Celkový fosfor, nerozpustné látky a nepolárne extrahovateľné látky boli približne na úrovni roku 2020.
ℹ️Podiel vypúšťaných čistených odpadových vôd k celkovému množstvu odpadových vôd vypúšťaných do tokov v roku 2021 predstavoval 93,30 %.

💦Oblasť ochrany vôd je súčasťou cieľov udržateľného rozvoja:
💦Cieľ 6: Zabezpečiť dostupnosť a udržateľný manažment vody a sanitárnych opatrení pre všetkých.

Viac informácií nájdete na priloženom linku: https://www.enviroportal.sk/uploads/report/11568.pdf
Foto: Tomáš Mičík – fotogaléria SAŽP

Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *