G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2021 🌎
Povodňová situácia a jej následky
🌊V roku 2021 bolo zaznamenaných 122 dní s výskytom 1. až 3. stupňa povodňovej aktivity (SPA), čím sa tento rok zaraďuje ako tretí rok s najvyšším počtom dní s SPA.
🌊Celkovo bolo vydaných 1 514 hydrologických výstrah, z čoho bolo 1 050 výstrah prvého stupňa, 416 výstrah druhého stupňa a 48 výstrah tretieho stupňa.
🌊Povodňami bolo v roku 2021 postihnutých 237 obcí a miest, pričom bolo zaplavených 1 613 bytových budov, 482 nebytových budov, 1 895,44 ha poľnohospodárskej pôdy, 810,10 ha lesnej pôdy a 1 456,69 ha intravilánov obcí a miest.
🌊Následkami povodní bolo postihnutých 216 obyvateľov, usmrtená bola jedna osoba.
🌊Celkové výdavky a škody spôsobené povodňami v roku 2021 boli vyčíslené na 16,98 mil. eur, z toho výdavky na povodňové zabezpečovacie práce boli vyčíslené na 5,92 mil. eur, výdavky na povodňové záchranné práce na 2,23 mil. eur a povodňové škody na 8,83 mil. eur.
💦Oblasť ochrany a schopnosť adaptácie na nebezpečenstvo súvisiace s klimatickými zmenami a prírodnými pohromami je jedným z cieľov udržateľného rozvoja:
Cieľ 13: Podniknúť bezodkladné opatrenia na boj proti klimatickým zmenám a ich dôsledkom

💦Viac informácií nájdete na priloženom linku: https://www.enviroportal.sk/uploads/report/11574.pdf
Foto: Miroslav Mokrý

Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *