G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2021 🌎
Ochrana biologickej diverzity
🦉V roku 2021 začalo MŽP SR s prípravou novej národnej stratégie a akčného plánu pre biodiverzitu 2021 – 2030.
🌱Na Slovensku je chránených 1 153 druhov a poddruhov rastlín vyskytujúcich sa v SR, z toho 798 druhov vyšších (cievnatých) rastlín (22,1 % z celkového počtu vyšších rastlín), 222 druhov machorastov, 44 druhov lišajníkov a 89 druhov vyšších húb.
🦦Počet chránených živočíchov s výskytom v SR predstavuje 965 taxónov, z čoho je 486 taxónov stavovcov (vrátane celej skupiny vtákov, keďže všetky druhy prirodzene sa vyskytujúcich vtákov na území SR sú chránené).

V rámci starostlivosti o chránené a ohrozené druhy bolo v roku 2021:
➡️rehabilitovaných 1 838 jedincov poranených alebo inak hendikepovaných živočíchov, pričom späť do voľnej prírody bolo vypustených 975 jedincov,
➡️realizované boli programy záchrany pre 8 druhov živočíchov a programy starostlivosti pre 3 druhy živočíchov,
➡️organizáciami ochrany prírody a krajiny boli organizované transfery 100 jedincov sysľa pasienkového v rámci projektu LIFE Syseľ
➡️organizačné útvary ŠOP SR zabezpečili stráženie 143 hniezd 8 druhov dravcov (orol kráľovský, orol skalný, orol krikľavý, sokol sťahovavý, sokol rároh, výr skalný, orliak morský a haja červená), z ktorých bolo úspešne vyvedených 171 mláďat.

🦉Oblasť ochrany biologickej diverzity je súčasťou cieľov udržateľného rozvoja:
Cieľ 15: Chrániť, obnovovať a podporovať udržateľné využívanie ekosystémov, udržateľne riadiť lesné hospodárstvo, bojovať proti znehodnocovaniu pôdy a zastaviť stratu biodiverzity.

Viac informácií nájdete na priloženom linku:
https://www.enviroportal.sk/spravy/detail/11569

Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *