G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2021 🌎
Monitoring druhov a biotopov
✅Realizácia monitoringu biotopov a druhov európskeho významu pokračovala na vybraných trvalých monitorovacích lokalitách (TML) a bolo zrealizovaných 2 237 terénnych návštev.
✅Údaje boli zaznamenané a schválené prostredníctvom Komplexného informačného a monitorovacieho systému a zverejnené na portáli www.biomonitoring.sk.
✅V rámci prípravy monitoringu vtákov európskeho významu boli rozpracované metodiky komplexného monitoringu pre viac ako 200 druhov vtákov a vypracovaný bol návrh na založenie viac ako 5 000 TML.
✅Financovanie monitoringu druhov a biotopov európskeho významu bolo zabezpečené z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

🦋Oblasť ochrany druhov a biotopov je súčasťou cieľov udržateľného rozvoja:
Cieľ 15.: Chrániť, obnovovať a podporovať udržateľné využívanie ekosystémov, udržateľne riadiť lesné hospodárstvo, bojovať proti znehodnocovaniu pôdy a zastaviť stratu biodiverzity

Viac informácií nájdete na priloženom linku: https://www.enviroportal.sk/uploads/report/11569.pdf

Autor pr├şspevku a foto Slovensk├í agent├║ra ┼żivotn├ęho prostredia – SA┼ŻP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Va┼ía e-mailov├í adresa nebude zverejnen├í. Vy┼żadovan├ę polia s├║ ozna─Źen├ę *