G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2021 🌎
Environmentálne náklady za podniky a obce
💶Náklady podnikov a obcí na ochranu ŽP v roku 2021 dosiahli sumu 1 257 012 tis. eur (investície 203 328 tis. eur, bežné náklady 1 053 684 tis. eur) a v porovnaní s predchádzajúcim rokom stúpli o 16,2 %.
💶Náklady na ochranu ŽP podnikov a obcí v oblasti ochrany pôdy a podzemných vôd v roku 2021 dosiahli sumu 32 402 tis. eur, v porovnaní s predchádzajúcim rokom klesli o 32,2 %.
💶Náklady na ochranu ŽP v oblasti nakladania s odpadmi v roku 2021 dosiahli sumu 891 014 tis. eur a v porovnaní s predchádzajúcim rokom stúpli o 24,1 %.
💶Náklady na ochranu ŽP v oblasti nakladania s odpadovými vodami v roku 2021 dosiahli 173 623 tis. eur a v porovnaní s predchádzajúcim rokom klesli o 10,2 %.
💶Výnosy z ochrany ŽP dosiahli v roku 2021 sumu 1 329 125 tis. eur a v porovnaní s predchádzajúcim rokom stúpli o 28,8 %.

🪙Viac informácií nájdete na priloženom linku: https://www.enviroportal.sk/uploads/report/11578.pdf

Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *