G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2021 🌎
Celkový vznik a nakladanie s odpadmi
➡️hlavným cieľom odpadového hospodárstva SR do roku 2025 je odklonenie odpadov od ich zneškodňovania skládkovaním najmä pre komunálne odpady
➡️na Slovensku vzniklo v roku 2021 spolu 12 710 723 ton odpadov, v porovnaní s rokom 2020 sa jedná o medziročný pokles celkového vzniku odpadov o 1 %
➡️najväčšie zastúpenie mal ostatný odpad – 9 470 tisíc ton, komunálny odpad predstavoval 2 767 tisíc ton a nebezpečný odpad 474 tisíc ton
➡️najväčším producentom odpadov podľa klasifikácie ekonomických činností SK NACE bola priemyselná výroba, ktorá sa na celkovej produkcii odpadov podieľala 32 %
➡️z hľadiska nakladania bolo dominantnou činnosťou s 44,95 % podielom z celkového množstva vzniknutých odpadov materiálové zhodnotenie, skládkovanie predstavovalo 20,3 %

▶️Oblasť nakladania odpadom je súčasťou cieľov udržateľného rozvoja:
Cieľ 12. Zabezpečiť udržateľnú spotrebu a výrobné schémy

Viac informácií nájdete na priloženom linku: https://www.enviroportal.sk/uploads/report/11577.pdf

Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *