G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2021 🌎
🪵Ťažba dreva/Využívanie lesných zdrojov🪵
– v roku 2021 sa ťažba dreva mierne zvýšila oproti predchádzajúcemu roku (o 1,7 %) a dosiahla 7 641 tis. m3, pričom nebola prekročená únosná (plánovaná) ťažba
– podiel náhodných ťažieb na celkovej ťažbe dreva oproti predchádzajúcemu roku poklesol o 8,9 p.b. na 38,2 %
– intenzita využívania lesných zdrojov (podiel ťažby na jeho prírastku) predstavovala 63,8 %
– od roku 1993 tento podiel značne narástol, pričom od roku 2004 neklesol pod hodnotu 60 %

🌲Oblasť udržateľnej ťažby dreva je súčasťou cieľov udržateľného rozvoja:
Cieľ 15. Chrániť, obnovovať a podporovať udržateľné využívanie ekosystémov, udržateľne riadiť lesné hospodárstvo, bojovať proti znehodnocovaniu pôdy a zastaviť stratu biodiverzity.

🌳Viac informácií nájdete na priloženom linku: https://www.enviroportal.sk/uploads/report/11571.pdf

Foto:Miroslav Mokrý, SAŽP

Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *