G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2021 🌎
🦩Chránené vtáčie územia🦢
🐦Európska sústava chránených území – Natura 2000 zaberá na Slovensku približne tretinu jeho územia (29,8 %) a tvoria ju 2 kategórie území: Územia európskeho významu a Chránené vtáčie územia (CHVÚ)
🐦k roku 2021 bolo vyhlásených všetkých 41 lokalít CHVÚ s výmerou 1 309 977 ha (podľa GIS), teda 26,7 % rozlohy SR
🐦v roku 2021 malo vládou schválený program starostlivosti o CHVÚ 20 z celkovo 41 CHVÚ, pričom boli spracovávané návrhy ďalších 9 programov

🪶Téma chránených vtáčích území je súčasťou cieľov udržateľného rozvoja:
Cieľ 15. Chrániť, obnovovať a podporovať udržateľné využívanie ekosystémov, udržateľne riadiť lesné hospodárstvo, bojovať proti znehodnocovaniu pôdy a zastaviť stratu biodiverzity.

Viac informácií nájdete na priloženom linku: https://www.enviroportal.sk/uploads/report/11569.pdf

Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *