G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2021 🌎
💦BILANCIA VODNÝCH ZDROJOV
💧ročný prítok na územie SR v roku 2021 predstavoval 60 787 mil. m3, čo je oproti roku 2020 viac o 271 mil. m3
💧odtok z územia SR sa oproti predchádzajúcemu roku znížil o 441 mil. m3, pokles ročného odtoku predstavoval 122 mil. m3
💧celkové zásoby vody k 1. 1. 2021 v akumulačných nádržiach predstavovali 918,6 mil. m3, čo reprezentovalo 79 % využiteľného objemu vody v akumulačných nádržiach.
💧k 1. 1. 2022 celkový využiteľný objem hodnotených akumulačných nádrží oproti stavu
💧 1. 1. 2021 klesol na 745,9 mil. m3, čo reprezentuje 64 % využiteľného objemu vody.

💦Oblasť efektívneho a udržateľného využívania vody je súčasťou cieľov udržateľného rozvoja
Cieľ 6: Zabezpečiť dostupnosť a udržateľný manažment vody a sanitárnych opatrení pre všetkých

Viac informácií nájdete na priloženom linku: https://www.enviroportal.sk/uploads/report/11575.pdf
Foto: Miroslav Mokrý, Sažp

Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *