G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2020 🌎
Vývoj emisií vybraných znečisťujúcich látok
📍v medziročnom porovnaní (2018 – 2019) došlo k poklesu emisií všetkých sledovaných znečisťujúcich látok okrem emisií PM10 a PM2,5 – tento pozitívny trend vývoja bol zaznamenaný v dôsledku legislatívneho i technologického pokroku a zmenou palivovej základne
📍v posledných rokoch je trend emisií NMVOC mierne klesajúci – k tomuto vývoju prispel hlavne pokles spotreby náterových látok, zavádzanie nízkorozpúšťadlových typov náterov, zavádzanie opatrení v sektore spracovania ropy alebo plynofikácia spaľovacích zariadení
📍emisie perzistentných organických látok (POPs) dlhodobo od roku 2005 klesajú a zároveň je zaznamenaný aj medziročný pokles 📍k najvýznamnejším zdrojom týchto emisií patrí výroba železa a ocele, spaľovanie odpadov, ale aj spaľovanie tuhých palív v domácnostiach

☁️Oblasť ochrany ovzdušia je súčasťou cieľov udržateľného rozvoja definovaných v Agende 2030.
Cieľ 11: Premeniť mestá a ľudské obydlia na inkluzívne, bezpečné, odolné a udržateľné
Cieľ 12: Zabezpečiť udržateľnú spotrebu a výrobné schémy
☁️Viac informácií nájdete na priloženom linku: https://www.enviroportal.sk/uploads/report/11195.pdf

Foto:Miroslav Mokrý, Sažp

Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *