G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2020 🌎
Vybrané operačné programy v oblasti ochrany životného prostredia
🌱Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP)
– OP KŽP predstavuje programový dokument SR pre čerpanie pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ a Kohézneho fondu v programovom období 2014 – 2020 v oblasti ochrany životného prostredia
– Čerpanie k 31.12.2020 zo zdrojov EÚ
• Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry: 641 139 719 eur
• Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami: 27 962 302 eur
• Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy: 61 950 624 eur
• Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch:
352 444 542 eur
🌱Integrovaný regionálny operačný program
– Európska komisia schválila nástroj, ktorý predstavuje pomoc z fondov EÚ na roky 2014 – 2020. Jednou z priorít operačného programu, ktorá súvisí s ochranou životného prostredia je bezpečná a ekologická doprava v regiónoch zameraná na nízkouhlíkové dopravné systémy alebo rozvoj mestskej mobility formou podpory cyklodopravy.
– Čerpanie k 31.12.2020 zo zdrojov EÚ
• Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch: 124 323 219 eur
• Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie:
182 278 379 eur

❇️Viac informácií o financovaní v oblasti starostlivosti o životné prostredie nájdete na priloženom linku: https://www.enviroportal.sk/uploads/report/11207.pdf

Foto:Miroslav Mokrý, SAŽP

Autor pr├şspevku a foto Slovensk├í agent├║ra ┼żivotn├ęho prostredia – SA┼ŻP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Va┼ía e-mailov├í adresa nebude zverejnen├í. Vy┼żadovan├ę polia s├║ ozna─Źen├ę *