G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2020 🌎
Vplyv dopravy na ŽP
🚖v SR sa pravidelne na ročnej báze vykonáva inventúra produkcie emisií vybraných znečisťujúcich látok, ktorej súčasť tvorí aj ročná inventúra prevádzky cestnej, železničnej, vodnej a leteckej dopravy
🚛na stanovenie množstva produkcie škodlivín z dopravy sa využíva metodika CORINAIR, ktorej špeciálny programový produkt COPERT je určený pre inventúru ročnej produkcie emisií z prevádzky cestnej dopravy
✈️na celkových emisiách bilancovaných znečisťujúcich látok za rok 2019 je významný
• 6,4 % podiel dopravy na emisiách CO,
• 44,5 % podiel NOX,
• 4,2 % podiel NMVOC,
• 1,12 % podiel na emisiách SO2 ,
• PM2,5 predstavoval 7,99 %,
• PM10 8,32 %.

👉Oblasť ochrany ovzdušia je súčasťou cieľov udržateľného rozvoja:
Cieľ 11. Premeniť mestá a ľudské obydlia na inkluzívne, bezpečné, odolné a udržateľné.

Viac informácií nájdete na priloženom linku: https://www.enviroportal.sk/uploads/report/11195.pdf

Foto: Miroslav Mokrý, SAŽP

Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *