G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2020 🌎
Produkcia odpadových vôd
🧩v roku 2020 predstavovalo celkové množstvo odpadových vôd vypúšťaných do povrchových vôd 636 640 tis. m3, čo oproti predchádzajúcemu roku znamenalo nárast o 4,6 %, v porovnaní s rokom 2005 je to menej o 28 %
🧩oproti predchádzajúcemu roku bol zaznamenaný pokles v ukazovateľoch znečistenia odpadových vôd – chemická spotreba kyslíka dichrómanom o 176 t/rok, nerozpustné látky o 136 t/rok a celkový dusík o 79 t/rok
🧩podiel vypúšťaných čistených odpadových vôd k celkovému množstvu odpadových vôd vypúšťaných do tokov v roku 2020 predstavoval 93,50 %

💧Oblasť ochrany vôd je súčasťou cieľov udržateľného rozvoja
Cieľ 6. Zabezpečiť dostupnosť a udržateľný manažment vody a sanitárnych opatrení pre všetkých.

Viac informácií nájdete na priloženom linku: https://www.enviroportal.sk/uploads/report/11189.pdf

Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *