G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2020 🌎
Ohrozenosť druhov
🌺v SR je, podľa aktuálnych červených zoznamov, v súčasnosti ohrozených 1 047 druhov nižších rastlín (v kategóriách CR – kriticky ohrozené, EN – ohrozené a VU – zraniteľné), pričom je ohrozená skoro polovica machorastov, skoro štvrtina lišajníkov a z vyšších rastlín je ohrozených 527 druhov (14,6 %)
🐛podľa aktuálnych červených zoznamov živočíchov je v SR ohrozených (v kategóriách CR, EN a VU) 1 636 bezstavovcov a 100 taxónov stavovcov (24,2 %)
🕷medzi najviac ohrozené bezstavovce patria šváby (44,4 %), podenky (34,2 %), vážky (33,3 %) a tiež mäkkýše a pavúky (do 30 %)
🐸zo stavovcov sú najviac ohrozené mihule (100 %) a obojživelníky s plazmi (nad 40 %)
🦇Ochrany druhov rastlín a živočíchov je súčasťou Agendy 2030
🐞Cieľ 15: Chrániť, obnovovať a podporovať udržateľné využívanie ekosystémov, udržateľne riadiť lesné hospodárstvo, bojovať proti znehodnocovaniu pôdy a zastaviť stratu biodiverzity

🐌Viac informácií nájdete na priloženom linku: https://www.enviroportal.sk/uploads/report/11190.pdf

Foto: Miroslav Mokrý, SAŽP

Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *