G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2020 🌎
Monitoring druhov a biotopov
🦋komplexný informačný a monitorovací systém (KIMS) bol v roku 2020 doplnený o 24 556 zoologických, 294 biotopových a 28 047 botanických záznamov vrátane chránených a inváznych druhov (výskytových záznamov)
🍀výsledky monitoringu boli pravidelne zverejňované na portáli www.biomonitoring.sk
🍄v roku 2020 bolo zrealizovaných a do KIMS vložených iba 438 terénnych návštev (záznamov) monitoringu na trvalých monitorovacích lokalitách, čo je o 2/3 menej ako predchádzajúci rok a celkovo je to menej ako 5 % celkovej potrebnej realizácie monitoringu v danom roku

🦎Oblasť ochrany druhov a biotopov je súčasťou cieľov udržateľného rozvoja:
Cieľ 15: Chrániť, obnovovať a podporovať udržateľné využívanie ekosystémov, udržateľne riadiť lesné hospodárstvo, bojovať proti znehodnocovaniu pôdy a zastaviť stratu biodiverzity

Viac informácií nájdete na priloženom linku: https://www.enviroportal.sk/uploads/report/11190.pdf

Foto: Miroslav Mokrý, SAŽP

Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *