G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2020 🌎
Kvalita vody na kúpanie
💧na prírodných vodných plochách a umelých kúpaliskách bola hygienická situácia sledovaná orgánmi verejného zdravotníctva
💧v kúpacej sezóne 2020 bolo hodnotených a monitorovaných 28 prírodných vodných lokalít, ktoré boli všeobecne záväznými vyhláškami krajských úradov životného prostredia vyhlásené za tzv. vody určené na kúpanie
• 18 lokalít vôd určených na kúpanie bolo Európskou komisiou klasifikovaných ako lokality s výbornou kvalitou vody na kúpanie
• 7 lokalít malo dobrú kvalitu vody na kúpanie
• 3 lokality mali dostatočnú kvalitu vody
💧z dôvodu rekonštrukcie a vypustenia vody z vodných nádrží nebolo možné v roku 2020 klasifikovať 4 lokality – Kunovská priehrada, Dolno Hodrušské jazero, Ružiná – pri obci Divín a Ružiná – pri obci Ružiná
💧aktuálny stav kvality vody prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2022 nájdete na priloženom linku: https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=5239%3Aaktualizacia-stavu-prirodnych-anumelych-kupalisk-poas-kupacej-sezony-2022-25-tyde&catid=171%3Atydenne-aktualizacie-poas-kupacej-sezony&Itemid=65

💦Oblasť ochrany kvality vody je súčasťou cieľov udržateľného rozvoja:
Cieľ 6: Zabezpečiť dostupnosť a udržateľný manažment vody a sanitárnych opatrení pre všetkých

💦Viac informácií o kvalite vody na kúpanie v roku 2020 nájdete na priloženom linku: https://www.enviroportal.sk/uploads/report/11189.pdf

Foto: Miroslav Mokrý, SAŽP

Autor pr├şspevku a foto Slovensk├í agent├║ra ┼żivotn├ęho prostredia – SA┼ŻP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Va┼ía e-mailov├í adresa nebude zverejnen├í. Vy┼żadovan├ę polia s├║ ozna─Źen├ę *